πίσω στον κατάλογο Πίσω στον κατάλογο
πίσω στην σελίδα της Roblon
Πίσω στην σελίδα της Roblon
επικοινωνείστε μαζί μας
γνωρίστε ποιοί είμαστε
 
M33
Τίτλος Σχοινιού : 2 - 5 χιλ
Έμβολα : 3
Εύρος Στρίψης : Μ33-Χ: 20 - 135 στροφές / μέτρο
Μ33-8: 23 - 166 στροφές / μέτρο
Ταχύτητα Φτερωτής Εμβόλων : 1.800, 2.250, 2.500, 2.800 στροφές / λεπτό
Ταχύτητα Φτερωτής : Μέγιστο 1.500 στροφές / λεπτό
Είδος Τυλίγματος : Μ33-Χ: Σταυρωτό τύλιγμα
Μ33-8: Παράλληλο σε κεφαλή
Μέγεθος Μπομπίνας : Μ33-Χ: φ 300 Χ 300 χιλ.
Μ33-8: φ 310 Χ 220 χιλ.
 
Προηγούμενη Μηχανή  Επόμενη Μηχανή Επόμενη Μηχανή...