πίσω στην πρώτη σελίδα
πίσω στην σελίδα μηχανών
επικοινωνείστε μαζί μας

γνωρίστε ποιοί είμαστε
  
  
  
Ευθύγραμμες Πλεκτικές
            Copcentra K-E-Pol

           
Copcentra K-Twin

Πλεκτικές Raschel
            RACOP 36-4 E
            RACOP D2-D4-D5-D6
            RACOP K-E-O
            RACOP K-V
            3D Glass Fabrics
            DG 506-15
            DG 500 DPLM

Πλεκτικές Jacquard Raschel
            RACOP J-F

Πλεκτικές με υφάδι
           Copcentra HS-ST-CH
            Copcentra HS 2-ST
            Copcentra HX-ST-CH
            Copcentra MAX 3 CNC
            WeftLoc 3-E
Διάστρες Πλεκτικής
            FSA
            Tensomat
            Tύπος 23E & 24E
            Τύπος 23MC 560
            Τύπος 23MC
            Τύπος 24M & 25M
Περιφεριακά / Βοηθητικά Μηχανήματα
            Τυλιχτήριο Υφασμάτων D-1
            Συστήματα Τύλιξης Υφασμάτων         
           
Μετρητής Νήματος ΕΒΑ
            Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Μπάρας ΕΒΑ-ΕΑC