πίσω στην πρώτη σελίδα
επικοινωνήστε μαζί μας

γνωρίστε ποιοί είμαστε

 

    

Βιομηχανικά Νήματα

      

        

 

BRILEN 

Πολυεστερικά Νήματα Υψηλών Αντοχών

 

Υβριδικά Μη Υφασμένα Υφάσματα Αναλυτικά...

gotex2.gif (1666 bytes)

 

Νήματα Υάλου & Πολυεστερικά, ταινιές από νήματα υάλου και αραμιδικά, ταινίες foampaper Αναλυτικά...

esbjerg.gif (2624 bytes)

 

Μονόινα Νήματα από Πολυπροπυλαίνιο και Πολυεθυλαίνιο Αναλυτικά...

 

Μισινέζες / Nylon Μονόινα Νήματα Αναλυτικά...